Brassinstrument

Brassinstrumenten är en grupp blåsinstrument där man använder läpparna för att skapa toner. Ibland används även namnen bleckblås eller mässingsinstrument som beskrivning av instrumentgruppen.

De instrument som ingår i brassfamiljen är:

Valthorn

Valthornet är ett vackert instrument med mycket varm klang. Valthornet spelar en viktig roll i både symfoni- och blåsorkester och inte minst inom filmmusik.

Trumpet

Trumpeten är det minsta av brassinstrumenten. Instrumentet används i de flesta typer av orkestrar och är ett utmärkt soloinstrument.

Trombon

Trombonen är ett brassinstrument med ett drag som man drar fram och tillbaka för att skapa olika toner. Används som soloinstrument i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik.

Bariton

Bariton är ett brassinstrument som har en varm och rund ton. Används ofta som soloinstrument i blåsorkester och brassband.

Tuba

Bastuban är ett brassinstrument som ofta spelar basstämman i orkestersammanhang. Är även ett soloinstrument med djup, varm klang.

Brasslek (6-7 år)

För yngre barn erbjuds en grupp som kallas brasslek. Här lär vi oss och utforskar tillsammans grunderna i att spela tillsammans. Vi sjunger sånger, lär oss enkel notering, lär oss flera olika låtar samt leker musiklekar tillsammans. Undervisningen sker på ett instrument som heter pBuzz.

Brass (från 8 år)

För äldre ungdomar erbjuder vi ämneskurs Brass. Här börjar vi med att prova brassgruppens olika instrument tillsammans för att se vilket instrument som passar just dig. När man spelar brassinstrument har man en ensembletid (eller orkester) samt en grupptid (2-4 elever som spelar tillsammans) varje vecka. För de elever som kommit längre finns det möjlighet till enskild undervisning.

Kultur- och fritidsförvaltningen