Så jobbar vi vräkningsförebyggande

I Trelleborgs kommun arbetar vi förebyggande för att så få som möjligt ska bli av med sitt hyreskontrakt. I samarbete med hyresvärdar, Kronofogden och andra berörda aktörer arbetar vi för att förebygga och motverka avhysningar.

Hur ser samarbetet ut?

Det vräkningsförebyggande arbetet är viktigt för både individen, hyresvärden och kommunen. När vi tillsammans lyckas lösa en situation och undvika en vräkning är vi alla vinnare.

Trelleborgs kommun har ett nära samarbete med några av de större hyresvärdarna i kommunen. Vi träffas regelbundet ett par gånger per år för att diskutera gemensamma frågor.

Om du som hyresvärd är intresserad av att delta i det vräkningsförebyggande samarbetet är du välkommen att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter.

Vad kan du som hyresvärd göra?

Som hyresvärd finns det en del du kan göra för att förebygga en avhysning. Du kan till exempel:

  • aktivt informera om rättigheter och skyldigheter
  • söka upp och träffa hyresgästen personligen
  • informera om möjlighet att kontakta kommunen för stöd.

Hos Kronofogden hittar du mer information om hur du kan jobba för att förebygga vräkning.

Har du frågor om vårt vräkningsförebyggande arbete är du välkommen att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter som kan lotsa dig vidare beroende på din fråga.

Är du hyresgäst och riskerar att bli vräkt? Här finns information för dig.