Studiebesök

Vattnet används om och om igen. Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Det är lika viktigt att spola ner rätt saker i avloppet som att lämna avfall på rätt ställe. Trelleborgs avloppsreningsverk tar emot skolklasser och övriga grupper på studiebesök. Välkommen till oss!

Vårt mål med ert studiebesök är att ni ska få kunskap om och förståelse för varför vattenrening är så viktigt, hur vi själva kan värna om vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion.

Inför besöket

Studiebesök bokas hos verkets drifttekniker på telefon 0410-73 30 27. Förbered er gärna inför besöket genom att prata om övergödning och vattnets kretslopp för att på så sätt få ut det mesta av besöket.

Bra material som kan användas som underlag finns här:
Vattenskolan med grodan Kai samt material för lärare (på Svenskt Vattens sida).

Besöket

Avloppsreningsverket är beläget på Sjöviksvägen 8. Vid ankomst, ring på porttelefonen vid grinden så släpper vi in er. Tänk på att klä er varmt under den kallare årstiden då merparten av studiebesöket äger rum utomhus.

Tekniska serviceförvaltningen