Avgift vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos de båda vårdnadshavarna kan avgiften för förskola och fritidshem betalas på två olika sätt.

Betalningsalternativ 1 – en vårdnadshavare betalar hela avgiften

En av vårdnadshavarna får fakturan och betalar hela avgiften. Vårdnadshavaren ansvarar också för att lämnar schema för både sina och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka.

Avgiften baseras på den totala bruttoinkomsten för det hushåll i vilket vårdnadshavaren som betalar fakturan bor.

Den vårdnadshavare som betalar hela avgiften ansvarar för att säga upp platsen.

Betalningsalternativ 2 – delad placering

Vårdnadshavarna väljer så kallad delad placering vilket betyder att båda vårdnadshavare lämnar var sitt schema och var sin inkomstuppgift. Detta innebär att båda vårdnadshavarna har varsin placering och betalar utifrån sina bruttoinkomster. Avgiften baseras då på var och ett av hushållens totala bruttoinkomst. Vårdnadshavarna får var sin faktura.

Båda vårdnadshavarna måste ansöka om delad placering. Det innebär att båda vårdnadshavarna måste fylla i blanketten ”Delad placering” som finns under Självbetjäning/E-tjänster. Detta för vi ska veta att ni är överens om beslutet.

Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna.

Observera: då den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra vårdnadshavaren som har tillsynsbehov. Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares/sambos arbets- och studietid samt tillhörande restider.

Hushåll

Med hushåll avses ensamstående samt makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress.

Bildningsförvaltningen