Gruppbostäder och serviceboende

Trelleborgs kommun tillhandahåller 11 gruppbostäder och 2 serviceboenden för personer med behov av stöd och service enligt LSS.

Gruppbostäder

Borggatan 12 (Väduren), 231 45 Trelleborg
Gruppbostad: 73 41 23
Enhetschef: 73 30 73, 0708-81 71 94

Flygelgränd 3, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 30 07
Flygelgränd 5, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 31 04
Enhetschef: 73 30 72, 0708-81 70 72

Fornborgen
Portgränd 16, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 26
Enhetschef: 73 30 72, 0708-81 70 72

Kasalagatan 6, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 24
Kasalagatan 14, 231 63 Trelleborg
Gruppbostad: 73 32 25
Enhetschef; -73 30 72, 0734-42 27 17

Kullagården
Klörup 125, 231 95 Trelleborg
Gruppbostad: 040 -485413
Enhetschef: 73 30 73, 0708-81 71 94

Malörtsvägen 8 A, 231 34 Trelleborg
Gruppbostad: 73 33 02
Enhetschef: 73 37 03, 0734-42 25 20

Malörtsvägen 22 A , 231 34 Trelleborg
Gruppbostad: 73 33 01
Enhetschef: 73 37 03, 0734-42 25 20

Nils Holgerssonsväg 14, 231 38 Trelleborg
Gruppbostad: 73 37 11
Enhetschef: 73 37 03, 0734-42 25 20

Virkesvägen 16, 231 68  Trelleborg
Gruppbostad: 73 39 64, 73 39 65
Enhetschef: 73 30 72, 0734-42 27 17

Serviceboende LSS

Bryggaregatan 6, 231 66 Trelleborg
Telefon: 73 41 66, 73 41 67, 73 41 68

Sockerbiten 9, 231 63 Trelleborg
Telefon: 73 43 71, 73 43 72

Hjälpte informationen på den här sidan dig?