Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för frågor som rör vuxenutbildning, arbete, etablering, försörjning och näringsliv. Förvaltningens primära uppdrag är samhällsetablering av trelleborgare.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och samhällsliv främst genom aktiva insatser med starkt arbetsmarknadsfokus. Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar i kommunen och externa aktörer.

Bakgrund Trelleborgsmodellen tog form redan 2007.  Modellen innebar att man i kommunen använde sig av ett arbetssätt som lyfte förhållningssätt, persp…

Arbetsmarknadsförvaltningen

Adress

Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För arbetssökande:
Hamngatan 22
231 42 Trelleborg

För vuxenstuderande:
S:t Nicolai, plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen