Arbetsmarknadsförvaltningen

Frågor rörande arbete, etablering och försörjning sorterar sedan den 1 maj 2011 under en egen förvaltning – Arbetsmarknadsförvaltningen.

Förvaltningens primära uppdrag är samhällsetablering av trelleborgare. Förhållningssättet i mötet med den enskilde trelleborgaren är en viktig del för att samhällsetableringen ska bli möjlig.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att motverka bidragsberoende och främja snabb etablering i arbets- och samhällsliv främst genom aktiva insatser med ett starkt arbetsmarknadsfokus. Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar i kommunen och externa aktörer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?