Behandling av skadligt bruk och beroende

För dig med skadligt bruk och beroende har vi tillgång till olika insatser för att möta dina individuella behov och möjligheter. En del av insatserna sker individuellt och en del sker i grupp. Läs mer om insatserna här.