Behandling av missbruk och beroende

För dig med missbruks- och beroendeproblem har vi tillgång till olika insatser för att möta dina individuella behov och möjligheter. Läs mer om insatserna här.

  • Tolvstegsbehandlingen sker i grupp måndag till fredag. Behandlingen pågår under tio veckor. Därefter är det efterbehandling på kvällstid under två år, inledningsvis en gång i veckan.

  • Återfallsprevention sker enskilt eller i grupp en gång i veckan under 8-12 veckor.

  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP) sker individuellt eller i grupp tre gånger i veckan under 6-8 veckor.

  • Motiverande samtal enligt MI-metodiken erbjuds enskilt och innebär behandlande motiverande samtal för att underlätta, tydliggöra och möjliggöra en förändringsprocess.

  • Community Reinforcement Arroach (CRA) är en metod för att behandla missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel. CRA sker ofta enskilt men kan även ges i grupp och hålls en gång i veckan under 10-12 veckor.

  • LIV (Låg-Intensiv-Verksamhet) vänder sig personer som vill få livet och vardagen som nykter och drogfri att fungera på ett bättre sätt. Målgruppen är bred och innefattar även personer med substitutionsbehandling eller annan ordinerad medicinering.

    I behandlingen arbetar du med att utveckla din förmåga till självreflektion, att identifiera dina behov och gränser samt viss samhällskunskap. Behandlingen inspireras av metoder som MI, återfallsprevention och CRA. Den bedrivs i grupp (upp till sex deltagare) och är förlagd till tre halvdagar i veckan under 6-8 veckor.

Beroendeenheten

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Östergatan 65
231 45 Trelleborg

Fax: 010-1509981

Socialförvaltningen