Anhörig till person med beroendeproblematik

Om du är anhörig till en person som har eller har haft problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar finns det möjlighet för dig att delta i beroendeenhetens anhörigstöd.

 • Anhörigstödet är gratis.
 • För att delta ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Trelleborgs kommun.
 • Anhörigstödet sker i grupp.
 • Två olika former erbjuds, ett inspirerat av Al-anon/Nar-anon med koppling till tolvstegsmetoden och ett som heter CRAFT. Båda metoderna rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga.

Anhörigprogram inspirerat av Al-anon/Nar-anon

Anhörigprogrammet riktar sig till dig som har eller har haft en nära relation till en person med beroendeproblematik. Genom programmet kommer du att få med dig kunskaper om hur beroendesjukdomen ser ut och på vilket sätt den har påverkat dig och din familj.

 • Anhörigprogrammet sker i grupp på kvällstid måndag-onsdag under tre veckor.
 • I gruppen kommer du få träffa andra som lever eller har levt i samma situation som du och du kommer att märka att du inte är ensam.
 • Efter avslutat program erbjuds du möjlighet att delta i uppföljningsträffar i grupp en kväll varannan vecka under två terminer. Det finns också möjlighet att på egen hand gå på möte hos Al-anon och Nar-anon.

CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) riktar sig till dig som lever nära en person som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom CRAFT får du verktyg att förändra miljön och dynamiken i relationen, vilket i sin tur kan väcka intresse hos din närstående att söka hjälp för sin beroendeproblematik.

 • Programmet pågår under dagtid, tre vardagar i följd. Därefter erbjuds du tre återträffar i grupp, en gång i månaden under kommande tre månader.
 • Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Tillsammans arbetar vi med bland annat kommunikationsfärdigheter, problemlösning, att minska beteenden som möjliggör fortsatt intag av alkohol, droger eller spelande, samt att förbättra ditt välmående som anhörig.
 • CRAFTS fyra huvudmål:
  – Förbättra den anhöriges välmående
  – Förbättra relationerna inom familjen
  – Minska eller eliminera den närståendes intag av alkohol eller narkotika
  – Engagera närstående till att påbörja behandling

Mer information och intresseanmälan

 • En ny grupp av varje program startar en gång per termin.
 • Du kan anmäla ditt intresse via vårt formulär på den här sidan.
 • När du har skickat in din anmälan står du i kö till nästa omgång av anhörigstödet.
 • Du kommer att bli kontaktad av anhörigbehandlare efter att du har skickat in din ansökan.
 • Cirka en månad innan gruppen startar får du en skriftlig inbjudan med information om plats och tid.
 • Du kan även anmäla dig till anhörigstöd genom att kontakta oss via telefon eller e-post.

Externa länkar

ACA – vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer

Al-Anon – familjegrupper för anhöriga till alkoholister

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

En bra plats