Anhörig till missbrukare

Om du är anhörig till en person som har eller har haft problem med alkohol, narkotika eller spel finns det möjlighet för dig att delta i beroendeenhetens anhörigprogram.

  • Anhörigprogrammet är gratis.
  • För att delta ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Trelleborgs kommun.
  • Anhörigprogrammet sker i grupp. Det är på kvällstid måndag-onsdag i tre veckor. Därefter ingår efterbehandling en kväll i veckan under ett år.
  • Under anhörigprogrammet kommer du att få med dig kunskaper om hur beroendesjukdomen ser ut och på vilket sätt den påverkat dig och din familj. Du kommer att få träffa andra som lever eller levt i samma situation. Du är inte ensam.

Mer information och intresseanmälan

  • En ny grupp startar en gång per termin.
  • Du kan anmäla ditt intresse via vårt formulär på den här sidan.
  • När du har skickat in din anmälan står du i kö till nästa omgång av anhörigprogrammet.
  • Du kommer att bli kontaktad av anhörigbehandlare efter att du har skickat in din ansökan och cirka en månad innan programmet startar får du en skriftlig inbjudan med uppgift om plats och tid.
  • Du kan även anmäla dig till anhörigprogrammet genom att kontakta oss via telefon eller e-post.

Externa länkar

ACA – vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer

Al-Anon – familjegrupper för anhöriga till alkoholister

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika

Anhörigprogram, beroendeeenheten

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 40 58, 0410-73 31 41

Besöksadress

Östergatan 65
231 45 Trelleborg

Intresseanmälan till anhörigprogrammet

I relation till den beroende är jag:
Jag föredrar att bli kontaktad via:

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för anmälan till anhörigprogram (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt e-postsystem och kommer att hanteras av beroendeenheten.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Socialnämnden som kan kontaktas på e-postadress socialförvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 1,5 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Socialförvaltningen