Västra Ringvägen

Den nya sträckningen av Västra ringvägen ska ansluta till väg E6 vid Maglarpsrondellen och ha en sträckning norr om staden till trafikplatsen vid väg 108. På så sätt bildas en fullvärdig ringväg runt Trelleborgs stad.

När Västra ringvägen och Östra ringvägen är färdigbyggda och en östlig hamninfart är på plats, kommer större delen av den tunga fordonstrafiken och hamntrafiken på ett smidigare sätt kunna ta sig till och från hamnen och Business Center Trelleborg. Det betyder också att den typen av trafik inte längre behöver köra genom stadens centrum, som idag.