Östra Ringvägen

Som en del av en totallösning för ringväg runt Trelleborg arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för Östra ringvägen. Vägen föreslås gå mellan väg 108 och riksväg 9.

Ringvägen byggs för att förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna till och förbi Trelleborgs stad. I framtiden kan ringvägen leda trafiken runt om staden istället för genom den. Hamntrafiken leds direkt via en planerad östlig hamninfart till det nya hamnområdet vid stadens östra pir.

Det blir också bättre för näringslivet och de företag som vill växa eller etablera sig. Genom att leda om trafiken kan tillgängligheten till Business Center Trelleborg i de östra delarna förbättras och området utvecklas.