Inlösen av bostadsfastigheter

När detaljplanerna vunnit laga kraft har kommunen skyldighet och rättighet att lösa in fastigheter med beteckningen allmän plats i planen.

Dock erbjuder Trelleborgs kommun en möjlighet till förtida frivillig försäljning av bostadsfastigheter inom markzonen för planerad ringväg och hamninfart. (Markzonen = vägens bredd på 14 meter samt 30 meters skyddszon på vardera sida). Erbjudandet kvarstår tills detaljplanerna vunnit laga kraft.

Anledningen till att förtida frivillig försäljning erbjuds är att kommunen har förståelse för svårigheten att sälja en fastighet i den aktuella markzonen under planeringsprocessen.

För att säkerställa en oberoende process vid inlösen av fastigheter har Trelleborgs kommun anlitat två oberoende värderingsföretag, FS Fastighetsstrategi och Svefa. Förhandlingar sköts av det oberoende företaget Compound Interest Sweden.

Vad händer med de inlösta fastigheterna?

Principen är att inga hus ska stå tomma i väntan på att de nya vägarna ska byggas. En fastighet som lösts in ska därför så snart som möjligt hyras ut. Fastigheterna hyrs ut i befintligt skick utan rätt till besittningsskydd.

Uthyrningen sker via Boplats Syd.

Kommunledningsförvaltningen