Riksfärdtjänst

Den som på grund av funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt dyrt sätt utanför Skånes gränser, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Ansökan och läkarintyg ska ha inkommit till socialförvaltningen i god tid, senast 3 veckor före den dag som resan ska påbörjas.

Under jul och nyårstid ska ansökan om riksfärdtjänst vara inlämnad till socialförvaltningen 1,5 månad före resan.

Resa i annan kommun

Särskilda färdtjänstbiljetter kan beställas hos kundtjänst på socialförvaltningen. Dessa gäller för resa upp till 5 mil och endast i de kommuner där avtal finns.

För att undvika onödigt dröjsmål inför din resa bör kontakt tas senast 1 vecka innan aktuell avresa.

Kostnad för resa i annan kommun är 35 kronor per mil. Lägsta avgiften är 30 kronor per påbörjad resa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!