Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Trelleborgs regering och består av fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen leder, förbereder och samordnar allt arbete i kommunen. Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden med undantag av sommaren. Mötena är inte offentliga.

Den 1 januari 2011 övergick ansvaret för räddningstjänsten till Kommunstyrelsen. Räddningsnämndens verksamhet är reglerad i lag, och kompletterad med den lokala räddningstjänstplanen. Räddningstjänsten har också viktiga uppgifter inom civilförsvaret.

Under Kommunstyrelsen finns två utskott: Näringslivsutskottet och hållbarhetsutskottet.

Kommunstyrelsen kan kontaktas via Kommunledningskontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!