Dalköpingeåns naturreservat

I närområdet till Trelleborgs östra delar har naturvårdssatsningen vid Dalköpingeån lett till att ett naturreservat har bildats. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara och utveckla ekosystem samt biologisk mångfald i en tätortsnära miljö. Bildandet av Dalköpingeåns naturreservat antogs i kommunfullmäktige 2024-04-22.