Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en opartisk verksamhet som ger dig som privatperson vägledning i vilka rättigheter du har som konsument. Vägledningen är kostnadsfri. Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat.

Mer information och gratis rådgivning finns på sidorna Köp och Klaga/reklamera eller via externa aktörer länkade på denna sida.

Kontakta oss via telefon för att få gratis rådgivning eller för att boka tid för besök. Du kan också ange ditt ärende/önskemål i nedan formulär så kontaktar vi dig.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för konsumentrådgivning (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post.De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt system (e-postsystem) och kommer att hanteras av kommunledningsförvaltningen.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nöd­vändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behand­lingen är kommunstyrelsen som kan kontaktas på : . Dina personuppgifter sparas i maximalt 14 dagar.

Mer information om hur vi behandlar personuppgif­ter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförord­ningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på eller 0410-73 30 00.

Jag vill bli kontaktad via: (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!