Ansöka om eller säga upp plats

Diu ansöker om plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem via IST förskola och fritidshem. Även uppsägning av plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs via IST förskola och fritidshem. Fem veckors uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum. Vid delad placering måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Ansökan om plats på förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år

Ansökan till förskola och familjedaghem får göras så fort behovet är känt eller senast fyra månader före behov av plats. Önskat placeringsdatum kan tidigast anges till det datum barnet fyller ett år. Önskat placeringsdatum= det datum man börjar arbeta/studera/ställs till arbetsmarknadens förfogande.

Vårdnadshavare anger önskemål om placering. Önskemål, minst 1 och upp till 6 alternativ, rangordnas. Önskas endast en bestämd förskola lämnas ingen garanti för plats inom fyra månader.

Önskar ni omsorg på obekväm arbetstid kan vi erbjuda det på Gertrudsgårdens förskola. För mer information, se Gertrudsgårdens förskola.

Önskar ni fristående förskola görs anmälan direkt till respektive fristående förskola, se Övriga förskolor-fristående.

Placeringar i förskola/pedagogisk omsorg görs enligt följande prioriteringsordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § skollagen
  2. Syskon för omplacering till förskola/pedagogisk omsorg där annat syskon är inskrivet
  3. Syskon för placering till förskola/pedagogisk omsorg där annat syskon är inskrivet
  4. Barn som redan är placerade, men önskar omplacering
  5. Övriga barn enligt önskat placeringsdatum, kötid och födelsedatum. Om fler barn vill börja samtidigt har barn med tidigast ansökningsdatum företräde. Om fler barn dessutom har samma ansökningsdatum har barn som är äldst företräde.

Barnet erbjuds plats via e-post, där du accepterar eller avböjer erbjudandet inom en viss tid via IST förskola och fritidshem. Där lämnar du även ditt barns schema samt uppgifter om hushållets totala gemensamma bruttoinkomster. Om du inte har hört av dig inom angiven svarstid kan du förlora din placering.

Placeringar under juni och juli görs endast i undantagsfall på grund av sammanslagningar dels mellan förskolor dels mellan avdelningar. Vid behov av placering under juni och juli ber vi dig kontakta administratör.

Ansökan om omplacering

Ansökan om omplacering görs genom ny ansökan om plats på förskola. Ansökan om plats på förskola görs via IST förskola och fritidshem. Omplacering sker så fort plats finns ledig på önskad förskola och efter önskat placeringsdatum.

Om du ställt ditt barn i omplaceringskön och du ångrar dig ska detta omgående meddelas administratör annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!