Utflykter för seniorer

För att öka mobilitet inom kommunen har EU-projektet MAMBA inlett ett samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Med hjälp av detta arbete finns nu möjlighet för seniorer att åka på utflykter runt om i Trelleborgs kommun.

Konceptet går ut på att öka att skapa social mobilitet för äldre på landsbygden.

Planerade utflykter gör det möjligt för seniorer att komma ut från sina hem och åka på utflykt. Syftet med resorna är att på ett konstadseffektivt sätt motverka ensamhet och isolering på landsbygden och att göra fler invånare mer mobila.

Utflykterna stärker arbetet med att minska ensamheten inom denna åldersgrupp. Ensamheten är ett växande problem bland seniorer och kan leda till flera följdsjukdomar. Att bryta ensamheten är alltså både positivt rent samhällsekonomiskt och för den enskilda individen.

Varför satsar Trelleborgs kommun på seniorer och mobilitet? Trelleborgs kommun har ett utbrett nätverk av kollektivtrafik i kommunen och alla avstånd är relativt korta. Här finns kollektivtrafik med buss och tåg, Närtrafik på landsbygden, färdtjänst, sjukresa och skolskjuts. Mobiliteten är god! Dock saknas alternativa mobilitetstjänster för mobilitetssvaga grupper i samhället där hela resan är en mötesplats för att träffa nya vänner.

Resorna genomförs under projekttiden och fler resor planeras under 2020.

Är du eller någon du känner intresserad av att följa med? Kontakta:

Träffpunkt Akka
Frans Malmrosgatan 55
231 54  Trelleborg
0410-73 37  01

Träffpunkt Gröningen
Smedjegatan 15
231 70 Anderslöv
0410-73 40 77

Kommunledningsförvaltningen