Arbetspendling på landsbygden

Arbetspendling och mobilitet är komplext. Rörelsemönster, transportbehov och mobilitet är dynamiskt, där våra transportsystem är statiska. Järnväg är svårt att flytta efter behov och busslinjer behöver ett stadigt användarunderlag för att existera.

Men hur kan flöden av arbetspendling se ut från landsbygden till arbetsplatser?

I länken nedan visualiseras hur mobilitet till och från arbetsplatser och en del av Trelleborgs kommuns landsbygd ser ut. Utifrån kartläggningen kan vi sedan försöka förstå transportbehov och kanske hur vi kan utveckla våra transporttjänster.

Exempel på arbetspendling på landsbygden – arbetspendling ser du via denna länk.

Kommunledningsförvaltningen