MAMBA (Maximised mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic change) är ett transnationellt Interreg- och EU-projekt. Syftet med projektet är att ta fram mobilitets- och servicelösningar på landsbygden inom medlemsregionerna.

Befolkning i Trelleborgs kommuns är åldrande, och detta är inget undantag. Medellivslängden ökar i hela Sverige, samtidigt flyttar allt fler till tätorterna. I EU-projektet MAMBA vill vi förbättra tillgänglighet och rörlighet på landsbygden samt optimera kommunala transporter genom ett antal aktiviteter och ett pilotprojekt.

Kommunens egna flöden av transporter ses över, liksom hur invånare i Trelleborg nyttjar kollektivtrafiken på landsbygden. Detta har resulterat i ett samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Samarbetat har utvecklats till ett pilotprojekt där äldre får möjlighet att åka på utflykt till platser som annars är svårtillgängliga med kollektivtrafik.

Ett kontorskafé har etableras inom projektet. Tjänsten har utvecklats tillsammans med Södra Åbys hembygdsförening. Kontorskaféet fungerar som en öppen arbetsplats där vem som helst får möjlighet att komma och arbeta ”hemifrån”. Därmed kan platsen underlätta livspusslet för invånare på landsbygden. Detta öppnar upp möjligheten för spontana möten med andra invånare och minskar behovet av den dagliga pendlingen.

MAMBA:s internationella webbplats.

EU-projektet MAMBA avslutades 2020. Tre slutrapporter har tagits fram som sammanställer projektets arbete:

Kommunledningsförvaltningen