Återvinningscentraler och återvinningsstationer

På återvinningscentralerna kan du lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. Här finns alltid personal som kan hjälpa dig till rätta.

På de obemannade återvinningsstationerna kan du bland annat lämna förpackningar, småbatterier och returpapper.

Det finns tre återvinningscentraler i Trelleborgs kommun. Återvinningscentralerna är öppna för privathushåll och kostnaden för omhändertagandet av avfallet ingår i avfallstaxan.

Ditt besök kostar inget extra, du har redan betalat genom ditt abonnemang för avfallshämtning. Välkommen med bil och släp, lätt lastbil eller mindre pick-up. Verksamheter och företag hänvisas till Sysav i Trelleborg.

Återvinningscentraler
DagAnderslövSmygehamnTrelleborg*
Måndag15.00-18.0015.00-18.0011.00-18.00
Tisdag15.00-18.0015.00-18.0011.00-18.00
Onsdag15.00-18.0015.00-18.0011.00-18.00
Torsdag15.00-18.0015.00-18.0011.00-18.00
FredagStängtStängt09.00-15.00
LördagStängtStängt09.00-15.00
Söndag09.00-12.0009.00-12.0009.00-15.00

Återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt alla aftnar och röda dagar under året.

* Trelleborgs återvinningscentral drivs av Sysav och har särskilda öppettider under helger.

Sysavs webbplats.

Återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn drivs av Trelleborgs kommun. Tänk på att öppettiderna inte är samma som för Trelleborgs återvinningscentral.

Köp kompostjord på återvinningscentralen

Från april till oktober kan du köpa kompostjord av olika kvaliteter på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn. Kompostjorden kommer från trädgårdsavfallet som samlas in i Trelleborgs kommun.

Kompostjorden har ett högt näringsvärde och är därför lämplig som jordförbättring och toppdress för gräsmattor.

På återvinningscentralen i Smygehamn kan du dessutom köpa odlingsfärdig, mixad jord bestående av 60 procent matjord och 40 procent kompostjord. Kompostjord och mixad jord kostar 150 kronor per kubikmeter.

Kompostjorden slut på Anderslövs återvinningscentral

Kompostjorden är slut för säsongen på Anderslövs återvinningscentral. Du kan fortfarande köpa kompostjord på Smygehamns återvinningscentral.

Återvinningsstationer

Här lämnar du förpackningar av glas, metall, hårdplast, mjukplast och papper/kartong. Det finns insamlingsbehållare för småbatterier och textil.

Det finns 18 återvinningsstationer utplacerade i Trelleborgs kommun. Om du bor i flerbostadshus kan du ibland även lämna förpackningar och tidningar där du bor. Det här är en service som din fastighetsägare kan erbjuda dig.

Det är kommunen som står för underhållet av uppställningsplatsen för återvinningsstationen. Övrig skötsel, städning och snöröjning utförs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du söka efter alla återvinningsstationer. Här finns också uppgifter om när stationerna senast städats och när behållarna tömts.

Från och med 2023 upphör insamling av tidningar på återvinningsstationerna i Trelleborgs kommun.

Du kan också enkelt hitta din närmaste återvinningsstation i Trelleborgs kommuns kartplattform.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Trelleborgs återvinningscentraler

Trelleborgs återvinningscentraler

Telefonnummer
0410-73 30 00

Återvinningscentralen i Anderslöv

Telefonnummer
0708-81 71 32

Besöksadress

Anderslöv (telefontid vid öppethållande)
Adress: Åttavägen 656-8, Anderslöv

Återvinningscentralen i Smygehamn

Telefonnummer
0708-81 70 14

Besöksadress

Smygehamn (telefontid vid öppethållande)
Adress: Beddinge strandväg 3, Smygehamn

Återvinningscentralen i Trelleborg, Sysavs kundtjänst

Telefonnummer
040-635 18 20

Besöksadress

Sjöviksvägen 34, Trelleborg

Trelleborgs återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

FTI ansvarar för skötsel och insamling på återvinningsstationerna

Telefonnummer
020-088 03 10

Tekniska serviceförvaltningen