Avgifter vid felparkering

I Trelleborgs kommun ligger avgifterna vid felparkering för närvarande på nivåer från 400 kronor till 800 kronor. Om du fått en parkeringsanmärkning kan du enkelt betala den på plats genom att läsa av p-botens QR-kod med din mobiltelefon.

800 kronor

Fordon som stannat eller parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen på plats reserverad för viss trafikantgrupp eller fordonsslag.

600 kronor

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

400 kronor

Fordon som parkerat längre än tillåten tid enligt Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift eller som på annat sätt inte följt bestämmelserna angående parkeringsskiva enligt Trafikförordningen.

Samtliga parkeringsöverträdelser på kvartersmark eller tomtmark övervakas av Trelleborgs kommun.

Betala parkeringsanmärkning via QR-kod

Om du har fått en parkeringsanmärkning för felaktig parkering på allmän plats kan du enkelt och smidigt betala denna genom att läsa av QR-koden på parkeringsanmärkningen med hjälp av mobiltelefon.