Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning eller ett rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd kan utfärdas till dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

För dig som har ett rörelsehinder och har eller ska söka särskilt tillstånd för parkering gäller vissa förutsättningar.

Ansökan

Du kan ansöka om parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare, men inte både och. Du ska söka som förare om du själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Om tillståndet används av en annan person än tillståndshavaren kan det återkallas av kommunen.

Ansökan gör du på en särskild ansökningsblankett som du kan hämta i kommunens kontaktcenter eller välja att få skickad hem till dig.

I ansökan ska du bifoga ett aktuellt läkarintyg. Ansökan lämnar du på kontaktcenter eller skickar till: Trelleborgs kommun, Stadsmiljöavdelningen, Henry Dunkers gata 1, 231 45 Trelleborg.