Boendeparkering

För boende inom blå parkeringszon i Trelleborgs tätort finns möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd. Boendeparkering ger dig möjlighet att parkera inom ett visst område till lägre avgift än besökare.

Möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd finns för dig som är folkbokförd på en adress inom blå parkeringszon i Trelleborgs tätort. Tillståndet kan sökas för personbil klass 1 eller motorcykel som är registrerad i ditt namn enligt Transportstyrelsens fordonsregister.

Den blå parkeringszonen är uppdelad i två områden. I den västra delen heter tillståndet Tbg1 och i den östra Tbg2. Tillstånden är endast giltiga inom respektive område. Man kan således inte parkera till reducerad taxa med tillståndet Tbg1 där det krävs Tbg2 eller tvärtom.