Frågor och svar om införandet av parkeringsavgifter i centrala Trelleborg

Från 1 januari 2024 gäller parkeringsavgifter i de centrala delarna av Trelleborgs tätort. Bland frågor och svar hittar du bland annat information om bakgrunden till beslutet om p-avgifter, varför parkeringsavgifter har införts, i vilka delar av staden betalparkering gäller, tider och avgiftstaxor.

I kartbilden nedan kan du se var gränserna mellan de olika avgiftszonerna går.