Trelleborgs kommun har ansvaret för drift och underhåll av gator och torg både i staden och i byarna. Även frågor kring trafiksäkerhet, övriga allmänna platser, salutorg, parkeringsövervakning, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning är en del av kommunens ansvarsområde.

Trelleborgs kommun har ansvaret för drift och underhåll av gator och torg både i staden och i byarna.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Det är också Trelleborgs kommun som utfärdar lokala trafikföreskrifter, dispenser, transporttillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du upplever problem med att gångbanor eller cykelbanor är ojämna, att asfalten i vägbanor är trasig, att vatten samlas på gatorna, eller att något annat i gatumiljön är bristfälligt kan du kontakta Trelleborgs kommuns kontaktcenter eller göra en felanmälan.

Du kan också felanmäla trasig gatubelysning. På alla belysningsstolpar finns en nummerskylt. Ange den aktuella belysningsstolpens nummer hos Kontaktcenter eller skicka in en felanmälan i vår e-tjänst.

Felanmälan (Självbetjäningssida)

Tekniska Serviceförvaltningen