Trelleborgs kommun har ansvaret för drift och underhåll av gator och torg både i staden och i byarna. Även frågor kring trafiksäkerhet, övriga allmänna platser, salutorg, parkeringsövervakning, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning tillhör kommunens ansvarsområde.

Trelleborgs kommun har ansvaret för drift och underhåll av gator och torg både i staden och i byarna.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Det är också Trelleborgs kommun som utfärdar lokala trafikföreskrifter, dispenser, transporttillstånd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du upplever att gångbanor eller cykelbanor är ojämna, asfalten i vägbanor är trasig, vatten samlas på gatorna eller annat i gatumiljön som du tycker verkar bristfälligt kan du kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst och göra en anmälan.

Om du upptäcker släckta gatubelysning som du vill anmäla till kommunen kan du hitta nummerskyltar på alla belysningsstolpar. Ange numret på den aktuella belysningsstolpen när du talar med kundtjänst eller skickar in en felanmälan i vår e-tjänst.

Tekniska Serviceförvaltningen