Parkering på Smygehuk

Smygehuk är Trelleborgs största enskilda besöksmål. För att säkerställa tillgängligheten till Sveriges sydligaste udde vill Trelleborgs kommun kunna erbjuda dig som besökare möjlighet till effektiv och ordnad parkering.

I området kring Smygehuk finns flera olika parkeringsalternativ. All parkering är avgiftsfri, men laddstationerna för elbilar är avgiftsbelagda och du betalar för elen med appen Easypark.

Följ skyltning på plats i området. På den östra delen av parkeringsytan mellan väg 9 och Köpmansmagasinet är all parkering och uppställning av motorfordon förbjuden.

Buss och cykel till Smygehuk

Om du vill ta dig till Smygehuk utan bil, har du flera olika möjligheter. Skånetrafikens regionbuss 190 trafikerar udden på sin väg till och från Ystad. Det finns även cykelväg längs kusten. För dig som kommer till Smygehuk med elcykel är laddning av batteriet gratis. Laddstationen finns vid det så kallade Smygetorp.

Tekniska Serviceförvaltningen