Container och byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på tomtmark. Först om detta visar sig omöjligt kan det bli aktuellt att använda gatumark.

Belamring av gatumark

Blankett för ansökan om byggbelamring – eller byggetablering – hittar du hos polismyndigheten. Polisen skickar därefter din ansökan till Trelleborgs kommun för yttrande. Polisen tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en avgift enligt gällande taxa.

Tillstånd för byggetablering (Polisen)

Uppställning av container

Containeruppställning på gatumark tillåts bara när placering på kvartersmark är omöjlig. Om containern måste placeras på gatumark ska den i sådana fall ställas på körbana. Containrar ska vara märkta med ägarens namn samt reflexer.

Ansökan om att ställa upp container på gatumark gör du till polismyndigheten som i sin tur skickar din ansökan till Trelleborgs kommun för yttrande.

Tekniska Serviceförvaltningen