Gator, cykelbanor och gångbanor i Trelleborgs kommun underhålls hela året. Under sommarhalvåret utför kommunen gaturenhållning och vintertid utförs snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen sköter om gator, cykelbanor och torg hela året.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tänk på att ansvaret för renhållning av gator och vägar ligger på väghållaren. Väghållaren kan vara en enskild person, en vägsamfällighet, kommunen eller staten.

Delat ansvar för kommunala gator i Trelleborg

Ansvaret för det kommunala gatunätet i Trelleborg är delat mellan kommunen och fastighetsägarna. Kommunen sköter om gator, cykelbanor och torg medan fastighetsägaren ansvarar för skötsel av gångbanorna intill fastigheten.

Ligger din fastighet intill en kommunal gata?

Om du är osäker på vem som är väghållare för den gata där din fastighet ligger kan du titta på kartorna nedan. De kommunala gatorna är markerade med rött. Blå gator är statliga och enskilda gator är markerade med grönt. Gator som inte finns med på kartorna nedan är inte kommunala.

Tekniska Serviceförvaltningen