Till Trelleborg kan du enkelt ta dig med både buss, båt och tåg, och trafikslagen spelar en viktig roll för kommunen – idag och historiskt.

Res med Pågatåg till Trelleborgs centralstation.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunens långa kustlinje med flera lägen och vår stora hamn har alltid varit en viktig port mot kontinenten och en stor arbetsgivare i Trelleborg. Idag är inte minst godstrafiken som passerar hamnen norrut och till och från övriga Europa omfattande.

Nära tjugo procent av Sveriges utrikeshandel passerar via Trelleborg, på lastbil eller järnväg. Kontinentalbanan mellan Trelleborg och Malmö är mer än hundra år gammal och en viktig länk mellan Sverige och kontinenten.

Sedan december 2015 har Trelleborg pågatågstrafik. Den gamla vackra centralstationen vid hamnen är målet för järnvägslinjen och även busstrafiken är lokaliserad hit. Busstrafiken sköts av Skånetrafiken.

E6:an till Trelleborg följer i stort samma sträckning som färdvägen gjort sedan urminnes tider, med anor 5 500 år tillbaka i tiden.

Kommunledningsförvaltningen