Trelleborg har ett väl utbyggt cykelvägnät och du hittar det mesta inom cykelavstånd.

Cykla längs Östra stranden i Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Cykelpumpar

Du kan pumpa din cykel med någon av stadens cykelpumpar när du vill under hela dygnet. Pumparna finns centralt placerade vid Trelleborg C och vid toaletterna på Stortorget.

Karta över Trelleborg

Upplev Söderslätt på två hjul

Även vår omgivande landsbygd lämpar sig utmärkt för cykling. Om du vill se hela kommunen är cykeln ofta det bästa sättet, oavsett om du vill ta dig till och från skola eller arbetsplats, eller om du bara vill ta en cykeltur för nöjets eller motionens skull. Cykeln är ett miljövänligt och snabbt transportmedel.

Sydkustleden

Trelleborgs cykelstrategi och cykelplan

För att uppmuntra till fler cykelresor i staden, byarna och på landsbygden och utveckla Trelleborg till en ännu bättre cykelstad har Trelleborgs kommun tagit fram en cykelstrategi och en cykelplan för åren 2016-2020. Cykelstrategin och cykelplanen ska integreras i kommande trafikplan. Planen förväntas vara färdigställd och beslutad under 2024.

Mountainbike i Albäck

Vill du ta ut svängarna och få en rejäl pulshöjning kan du ta cykeln till Albäck i västra Trelleborg där kommunen våren 2022 färdigställde två banor för mountainbikecyklister.

Mountainbikebanor i Albäcksområdet

Kommunledningsförvaltningen