Trelleborg har ett väl utbyggt cykelvägnät och du hittar det mesta inom cykelavstånd.

Cykla längs Östra stranden i Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Cykelpumpar

Du kan pumpa din cykel med någon av stadens cykelpumpar när du vill under hela dygnet. Pumparna finns centralt placerade vid Trelleborg C och vid toaletterna på Stortorget.

Upplev Söderslätt på två hjul

Även vår omgivande landsbygd lämpar sig utmärkt för cykling. Om du vill se hela kommunen är cykeln ofta det bästa sättet, oavsett om du vill ta dig till och från skola eller arbetsplats, eller om du bara vill ta en cykeltur för nöjets eller motionens skull. Cykeln är ett miljövänligt och snabbt transportmedel.

Trelleborgs cykelstrategi och cykelplan

För att uppmuntra till fler cykelresor i staden, byarna och på landsbygden och utveckla Trelleborg till en ännu bättre cykelstad har Trelleborgs kommun tagit fram en cykelstrategi och en cykelplan för åren 2016-2020.

Kommunledningsförvaltningen