Cykelgata

Trelleborgs första cykelgata etablerades i april 2024. Cykelgatan löper från Västergatan/Gamla torget och följer Algatan och Flockergatan fram till Nygatan vid Söderslättsgymnasiets parkering. Här har cyklister företräde framför andra trafikslag.

Bilden visar sträckningen på Trelleborgs första cykelgata som löper mellanVästergatan/Gamla torget och Nygatan.

En cykelgata används för att främja cykeln som transportmedel i täta gatumiljöer och passar framför allt där utrymme saknas för att bygga cykelbanor som är separerade från övrig trafik. En reglerad cykelgata underlättar för cyklister genom att framkomligheten i trafiken förbättras.

Det är tillåtet för bilar att köra på en cykelgata, men på cyklisternas villkor.

Regler på cykelgata

Detta gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke

Vägmärken som markerar cykelgata samt cykelgata upphör.

Tekniska serviceförvaltningen