Vanliga frågor om att cykla i Trelleborg

Vissa frågor som rör cyklandet är återkommande. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Trelleborg har många vackra cykelvägar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

 • Nej, det är inte tillåtet att cykla på trottoarer och gångbanor (förutom för barn under åtta år, som får cykla på gångbanor sedan 1 oktober 2014). Om du känner dig otrygg och inte vill cykla på gatan, får du i istället leda din cykel på gångbanan intill.

 • Försök att alltid cykla på höger sida av gatan även när det finns cykelbanor på båda sidor.

  Om det bara finns cykelbana på ena sidan ska du i första hand använda den.

 • I Sverige finns två hastighetsklasser för mopeder – klass 1 och klass 2.

  Med en klass 2-moped för du köra i max 25 kilometer i timmen och du får köra mopeden på cykelvägar om inget annat anges på skyltar.

  Med en klass 1-moped får du köra i max 45 kilometer i timmen men du får inte köra mopeden på en cykelväg. En klass 1-moped måste du köra på vanliga vägar och gator. Klass 1-mopeder har registreringsskylt.

 • Om du går och leder din cykel över övergångsstället gäller samma regler som för gående, det vill säga bilföraren måste stanna om du går på övergångsstället eller om du precis ska gå ut på övergångsstället.

  Om du cyklar har bilföraren däremot inte samma skyldighet att stanna. Som cyklist måste du vara medveten om att det är svårt för en bilist att hinna uppfatta dig om du cyklar ut på ett övergångsställe och att du tar en mycket stor risk om du gör det.

 • Du kan hjälpa oss att snabbare få bort till exempel krossat glas från cykelvägarna genom att rapportera det till kommunens kontaktcenter eller göra en felanmälan i vår e-tjänst, så kommer vi så snabbt som möjligt att städa undan glaset eller andra hinder på cykelvägen. Även gropar eller andra ojämnheter kan du rapportera till Kontaktcenter. Vi behöver din hjälp för att hålla cykelvägarna trygga och säkra.

  Kontaktcenter kan du nå på telefonnummer 0410-73 30 00.

  E-tjänst för felanmälan.

Tekniska Serviceförvaltningen