Med läget längs kanten av Östersjön har sjöfarten alltid varit en viktig förbindelselänk mellan omvärlden och Sveriges sydligaste kommun, Trelleborg. 

Med läget längs kanten av Östersjön har sjöfarten alltid varit viktig för Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Att färdas över vatten var lika självklart för de första trelleborgarna som det är för oss idag, och fiskerinäringen var ända från medeltiden fram till våra dagar en viktig inkomstkälla för befolkningen. Till Trelleborg har både postångare och tågfärjor anlänt. Idag dominerar lastbilsfärjor och persontrafik.

Kommunledningsförvaltningen

Relaterade sidor