Gatubelysning

Trelleborgs kommun har ansvaret för större delen av den offentliga belysningen i Trelleborg. Du kan hitta omkring 8 250 gatlyktor spridda över hela kommunen.

Kommunen sköter inte all utomhusbelysning. Längs de större vägarna äger statliga Trafikverket belysningsstolparna, och flera privata fastighetsägare och samfälligheter har egna belysningsanläggningar.

Byte av lampor

En lampa lyser inte lika starkt under hela sin livslängd. Därför behöver den bytas ut efter ett antal år. Hur ofta en lampa byts ut beror på dess planerade brinntid. I skötseln av kommunens belysning utförs så kallade seriebyten. Det innebär bland annat att vi går igenom hela anläggningen, byter ut samtliga lampor och rengör armaturerna.

Gatubelysningen underhålls löpande

Var tredje månad kontrollerar kommunen alla gatlampor och åtgärdar dem som inte fungerar. Om du ser gatubelysning som är släckt eller trasig på annat sätt är det bra om du anmäler det till kommunens kontaktcenter. På varje gatubelysningsstolpe hittar du en skylt med ett nummer som du kan ange när du kontaktar Kontaktcenter eller gör en felanmälan i vår e-tjänst. Till Kontaktcenter kan du också vända dig med funderingar eller önskemål kring gatubelysning i vår kommun.

Gatubelysning som inte fungerar reparerar vi under dagtid för att undvika släckt belysning och otrygg utomhusmiljö under kvällar och nätter.

Tekniska Serviceförvaltningen