Miljöparkering

På gator med miljöparkering är det förbjudet att stanna och parkera fordon under den tid som anges på vägmärke i gatan eller på parkeringsplatser.

Parkeringsförbudet används för att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt städa eller utföra annat underhållsarbete i gatorna. Förbudet gäller på aktuella platser under hela tiden som vägmärket för miljöparkeringen visar, även om exempelvis en sopmaskin redan städat platsen.

Miljöparkering gäller en dag i månaden klockan 08-12. I Trelleborgs kommun berörs nedanstående gator och dagar av förbudet: