Miljöparkering

På gator med miljöparkering är det förbjudet att stanna och parkera fordon under den tid som anges på vägmärke i gatan eller på parkeringsplatser.

Parkeringsförbudet används för att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt städa eller utföra annat underhållsarbete i gatorna. Förbudet gäller på aktuella platser under hela tiden som vägmärket för miljöparkeringen visar, även om exempelvis en sopmaskin redan städat platsen.

Miljöparkering gäller en dag i månaden klockan 08-12. I Trelleborgs kommun berörs nedanstående gator och dagar av förbudet:

Första helgfria tisdagen i månaden klockan 08-12:

 • JF Hellmansgatan (parkeringsfickorna norr om Badhuset)
 • Engelbrektsgatan (parkeringsfickorna mellan Liljeborgsgatan och Hesekillegatan)
 • Rådmansgatan
 • Solsidan
 • Långvinkeln

Första helgfria onsdagen i månaden klockan 08-12:

 • Ehrenbuschsgatan (parkeringsfickorna längs gatan)
 • Frans Malmrosgatan
 • Per Hans väg
 • Skyttsgatan
 • Ängsstigen
 • Bruksgatan
 • Parkgatan

Första helgfria torsdagen i månaden klockan 08-12:

 • Frans Malmrosgatan (öster om Hesekillegatan)
 • Lejonhjälmsgränden (snedparkeringar längst i väster på gatan)
 • Hallasvängen
 • Hallakroken
 • Johan Kocksgatan (norr om Hedvägen)

Teknisk serviceförvaltning

Relaterade sidor