Tomter till försäljning

Här presenteras tomter som är klara för försäljning via kommunens tomtkö. Tomtkön ska avvecklas.

Inga fler tomter utöver de som presenteras här eller under Kommande tomter kommer att erbjudas genom tomtkön.

Kommunledningsförvaltningen