Frågor och svar om tomtkön

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar om den kommunala tomtkön. Kommunfullmäktige har beslutat att tomtkön ska avvecklas.

 • Antalet tomter som sålts via tomtkön de senaste åren har varit få. Enligt kommunens styrdokument kring bostadsbyggande ska Trelleborg ha en tätare exploatering, vilket betyder att antalet fribyggartomter fortsatt kommer att vara lågt.

 • Tomtkön kommer att avvecklas i sin helhet när den sista tomten som är planerad att erbjudas till tomtköns medlemmar, har sålts.

  Inga fler tomter utöver de som presenteras under Tomter till försäljning eller Kommande tomter kommer att erbjudas genom tomtkön.

  Under perioden när tomtkön avvecklas kommer ingen som står i kön att behöva betala någon avgift.

 • Tomtkön är stängd för nya medlemmar. De tomter som är kvar att sälja kommer att erbjudas till personer som redan står i tomtkön. Om de inte blir sålda via tomtkön ska de säljas via mäklare på den öppna marknaden.

 • Alla tomter som kommunen planerar att sälja via tomtkön finns upplagda på webbplatsen. Du hittar tomterna under rubrikerna Tomter till försäljning eller Kommande tomter. Där presenteras också en preliminär plan för när tomterna är klara för försäljning.

  Tomter till försäljning

  Kommande tomter

 • Du som står i kommunens tomtkö kan få tillbaka din inbetalda avgift efter en ansökan till kommunen. Utbetalningarna kommer att genomföras löpande med start i september 2021.

  Ansök om att få tillbaka din inbetalda avgift (e-tjänst).

  Du som ansökt om återbetalning kommer inte att erbjudas kommande tomter i tomtkön.

 • Har du förändrade kontaktuppgifter behöver du meddela kommunen. Det gäller både postadress och e-post.

  Meddela kommunen genom att skicka e-post med de nya uppgifter till tomtkon@trelleborg.se.

  På så sätt riskerar du inte att missa någon information som skickas ut.

Kommunledningsförvaltningen