Här presenteras de tomter som kommer att fördelas genom tomtkön. Inga ytterligare tomter kommer att fördelas.

Istället kommer lediga tomter för bostadshus framöver att säljas på den öppna marknaden, via mäklare.

Tomterna säljs till marknadspris som bedöms inför aktuell försäljning.

Kommande tomter

Preliminärt hösten 2021 kommer en hörntomt i Vemmerlöv att vara klar till försäljning. Tomten är belägen nära tätorten och har en areal om 984 kvm. To…

Preliminärt hösten 2021 kommer en centrumnära tomt norr om Stavstensvägen att vara klar till försäljning. Tomten är belägen intill ett grönstråk och i…

Preliminärt år 2022 kommer fyra-fem tomter i Klagstorp att vara klara för försäljning. Fastigheternas storlek är omkring 750 kvm. Området är idag ett …

Preliminärt år 2023 kommer två tomter i Anderslöv att vara klara för försäljning. Fastigheternas storlek är omkring 550 kvm. Gällande detaljplan inom …

Preliminärt år 2023 kommer tre tomter i Södra Gränstorp att vara klara för försäljning. Fastigheternas storlek är omkring 600 kvm. Gällande detaljplan…

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen