Kommunens tomtkö för privatpersoner ska läggas ner. Istället kommer lediga tomter för bostadshus framöver att säljas på den öppna marknaden, via mäklare.

Beslutet om att lägga ner tomtkön påverkar inte de tomter som just nu är i en pågående försäljningsprocess samt de tomter som redan finns inlagda i tomtkön som kommande objekt.

Inga fler tomter utöver de som presenteras under Tomter till försäljning eller Kommande tomter kommer att erbjudas genom tomtkön.

Vanliga frågor och svar om tomtkön finns samlade på en sida.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen