Information, frågor och svar om kundportalen

Här hittar du information som bland annat kan hjälpa dig att använda Kretslopp och vattens kundportal, tolka din faktura, hitta äldre fakturor, anmäla ägarbyte och ange din vattenmätarställning. Om du inte hittar vad du söker är du välkommen att kontakta oss genom kommunens kontaktcenter.

 • Via kommunens e-tjänster hittar du länkar till Kretslopp och vattens kundportal, övriga e-tjänster och i förekommande fall blanketter. Du kan också komma till kundportalen genom att följa länken i botten av den här sidan till våra Kundsidor VA och avfall.

  Kundportalen

  I Kretslopp och vattens kundportal kan du bland annat:

  • Anmäla utebliven avfallshämtning eller trasigt sopkärl
  • Ansöka om tidsbegränsat uppehåll från hämtning vid bostad
  • Ansöka om renhållningsdispens
  • Göra allmänna felanmälningar kopplat till dina VA- och avfallstjänster
  • Lämna in avläsning av vattenmätare.

  Inloggning för privatkund

  Som privatkund loggar du in i kundportalen med ditt BankID. Om du saknar BankID kan du vända dig till kommunens kontaktcenter för att skaffa det.

  Kundportal privatkund

  Inloggning för företagskund

  Som företagskund loggar du in i kundportalen med de inloggningsuppgifter du har på din faktura.

  Kundportal företagskund

 • Via formulär i e-tjänsten kan du utan inloggning

  • Göra en allmän felanmälan.

  I e-tjänsten kommer du också åt våra blanketter för

  • Ansökan om gemensamt kärl för hushållsavfall
  • Ansökan om användning av avfall för anläggningsändamål.

  Kommunens e-tjänster hittar du högst upp på webbplatsens startsida.

  E-tjänster

  Saknar du något eller vill ha personlig hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

 • Då Kretslopp och vatten har genomfört ett systembyte har dina fakturor från och med april 2023 ett annat utseende än de äldre fakturorna. Fakturor som avser april 2023 och framåt kan du se i kundportalen.

  Aktuella avgifter för vatten och avlopp respektive avfall och återvinning hittar du i kommunens beslutade taxor.

  Vatten och avlopp, avgifter

  Avfall och återvinning, avgifter

  Här får du hjälp att förstå eller tolka dina nya fakturor.

  1. Här anges ditt fakturanummer och ditt kundnummer – ange dessa när du kontaktar oss med frågor om din faktura eller övriga frågor.
  2. Här anges det anläggningsnummer din anläggning har hos oss samt den adress den finns på.  Har du flera anläggningar i samma faktura så redovisas de och dess tjänster var för sig.
  3. Under denna rubrik spaltas de VA-tjänster som du har.
  4. Här anges ditt mätarnummer för anläggningen. Mätarnumret hittar du också på din vattenmätare.
  5. Årsförbrukning är den beräknade årsförbrukningen vi har på din anläggning, den baseras på din senaste avläsning. Nyinflyttade får en standardårsförbrukning på 150 kubikmeter tills första avläsningen gjorts.
  6. Här anges den beräknade årskostnaden för dina vatten och avloppstjänster. Observera att den bygger på den beräknade årsförbrukningen.
  7. Fast avgift, är en årsavgift som alla betalar för att vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. Delas upp på en månatlig kostnad och beror på vilka tjänster anläggningen är ansluten till, det kan vara till exempel dricksvatten, spillvatten (avloppet) och dagvatten (vatten från tak, mark och dränering).
  8. Här syns din vattenförbrukning enligt avläsning och beräkningen för hela fakturaperioden baserat på den beräknade årsförbrukningen. Förbrukningsavgift per kubikmeter vatten. Avgiften baseras på den senaste avläsningen och din beräknade årsförbrukning. Ta för vana att kontrollera om den beräknade mätarställningen stämmer med vad mätaren står på. Om den inte gör det, rapportera in din mätarställning via vår kundportal. Efter inrapporterad mätarställning justeras beräkningen på kommande fakturor och du får en ny beräknad årsförbrukning.
  9. Lägenhetsavgift, en årsavgift som baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten. Exempelvis motsvarar en enfamiljsbostad en lägenhetsavgift. Företag beräknas utifrån bruttoarea på fastigheten. Delas upp på en månatlig kostnad.
  10. Under denna rubrik spaltas de tjänster för hushållsavfall som du har.
  11. Grundavgift för återvinning. Denna avgift finansierar kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, informationsinsatser, kundtjänst och planeringsarbete. Grundavgift tas ut även för dig som har tidsbegränsat uppehåll i hämtningen.
  12. Tömningsavgift. Täcker kostnaden för hantering av de tjänster du har så som tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyp, kärlstorlek, hämtningsintervall och dragavstånd. Här anges också om du har beställt andra tjänster från oss som vi tar betalt för, till exempel extratömning eller grovavfallshämtning.
 • Om du har frågor om äldre fakturor från oss, till och med mars 2023, kontaktar du kontaktcenter eller loggar in på kundportalen och lägger ett ärende så hjälper vi dig vidare.

 • Om du vill säga upp abonnemang vid flytt eller ägarbyte ska du anmäla detta till Trelleborgs kommun. Därefter förs abonnemanget över på den nya ägaren. Anmälan behövs för att fakturorna för abonnemanget ska övergå på den nya ägaren.

  • Anmäl ägarbytet innan överlåtelsedagen (senast på överlåtelsedagen).
  • Om det finns ett abonnemang för vatten ska mätarställningen läsas av på överlåtelsedagen och lämnas in till Kretslopp och vatten. Du som flyttar loggar in i kundportalen och rapporterar in mätarställningen eller via avläsningskort som skickas ut vid anmälan.
  • Befintliga abonnemang på fastigheten förs över. Observera att endast fastighetsägaren får stå på VA-abonnemanget. Eventuella ändringar kan den nya ägaren göra efter att flytten är genomförd.
  • Antingen köparen eller säljaren kan skicka in anmälan.
  • Du skickar in anmälan om ägarbyte via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsterna hittar du högst upp på webbplatsens startsida.

  E-tjänster

 • Kretslopp och vatten får inte besked om ägarbyte från exempelvis Skatteverket eller fastighetsregistret. Om vi inte får in anmälan kommer fakturan fortsatt att gå till den som är registrerad som ägare hos oss. Först när en anmälan kommit in och ägarbytet är genomfört överlåts abonnemanget på ny ägare.

 • Det kan vara så att du som säljare har fått eller får en faktura som gäller för en period du inte ägt fastigheten längre. Den kan du betala som vanligt eftersom alla dina kostnader kommer att justeras i din flyttfaktura som du får av oss. Har du frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter.

 • När en anmälan om ägarbyte kommit in till oss kan det ta ett par dagar innan ägarbytet slagit igenom i vårt system. Då kan du inte logga in i kundportalen förrän allt är på plats. Tar det mer än 7 arbetsdagar från att anmälan om ägarbyte skickats in så är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter så att vi kan titta på vad det är som gör att du inte lyckas logga in.

 • Kretslopp och vatten debiterar dig för beräknad förbrukning. En gång per år får du ett självavläsningskort som du fyller i och skickar in eller fyller i digitalt via kundportalen. Ditt självavläsningskort används därefter för att korrigera förbrukningen.

  Självavläsningen är viktig för att din förbrukning ska kunna beräknas korrekt. Ett gott råd är att kontrollera eller jämföra mätarställningen med den preliminärt debiterade förbrukningen när räkningen kommer, och om den avviker mycket logga in i kundportalen och rapportera in mätarställningen.

  Om du känner till att det skett ändrade förhållanden i hushållet som påverkar förbrukningen av vatten är det också viktigt att du är uppmärksam på och rapporterar mätarställningen så att Kretslopp och vatten får in korrekta värden och kan göra en ny beräknad årsförbrukning.

Kontaktcenter

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Trelleborgs kommun
Algatan 29
231 42 Trelleborg

Kontaktcenters öppettider (helgfria dagar):

 • Måndag-torsdag 08.00-16.30
 • Fredag 09.00-16.00

Här hittar du våra kundsidor för VA och avfall

På kommunens kundsida för VA och avfall hittar du information om hur du läser din faktura, gör beställningar och felanmälan, anmäler dig till vår SMS-tjänst för driftinformation och länkar till vår kundportal.

Tekniska serviceförvaltningen