Studiehandledning på elevens modersmål

Studiehandledning är handledning på modersmålet som ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Studiehandledning på elevens modersmål får alla nyanlända elever (gäller dem som har bott i Sverige i upp till fyra år) samt de eleverna som inte nått målen).

Ansökan om studiehandledning (Självbetjäningssidor).