Modersmålsundervisning i gymnasiet

Modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun erbjuds som längst i sammanlagt sju läsår i grundskolan och gymnasieskolan.

Eleven har rätt till fortsatt modersmålsundervisning på gymnasiet om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning – även efter sju år.

(Källor: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen)

Kurser

  • Modersmål 1 – 100 poäng
  • Modersmål 2 – 100 poäng
  • Aktiv tvåspråkighet – 100 poäng

Tiden för kurserna i modersmålsundervisningstid 1, 2 och aktiv tvåspråkighet är 80 minuter per vecka för varje kurs.

Behörighetskrav

Eleven ska gå årskurs 3 och ha minst betyg E i följande kurser:

  • modersmål 1
  • modersmål 2.

Eleven har möjligheter att få betyg i både modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 genom att:

  • göra prövning i modersmål som modernt språk steg 3
  • läsa modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 om eleven klarar prövningen i modersmål som modernt språk steg 3/ 60 min/vecka.

Blanketter

Blanketter för ansökan, anmälan och anhållan om prövning (Självbetjäningssidor)