Modersmålsundervisning i gymnasiet

En elev som är godkänd i ämnet modersmål i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Dock erbjuds modersmålsundervisning i Trelleborgs kommun som längst i sammanlagt sju läsår i grundskolan och gymnasieskolan.

Eleven har dock rätt till fortsatt modersmålsundervisning på gymnasiet om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning. Om undervisningen anordnas som individuellt val eller ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har eleven också rätt att få fortsatt undervisning i sitt modersmål.

(Källor: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen)

Kurser

 • Modersmål 1 – 100 poäng
 • Modersmål 2 – 100 poäng
 • Aktiv tvåspråkighet – 100 poäng
 • Modersmål som modernt språk steg 3 (i årskurs 3) – 100 poäng
 • Modersmål som modernt språk steg 4 (i årskurs 3) – 100 poäng

Tiden för kurserna i modersmålsundervisningstid 1, 2 och aktiv tvåspråkighet är 80 minuter per vecka för varje kurs.

Modersmål som modernt språk

Eleven ges möjlighet att läsa följande kurser:

 • modersmål som modernt språk steg 3 ger 100 studiepoäng och 0,5 meritpoäng
 • modersmål som modernt språk steg 4 ger 100 studiepoäng och 1 meritpoäng.

Behörighetskrav

Eleven ska gå årskurs 3 och ha minst betyg E i följande kurser:

 • modersmål 1
 • modersmål 2.

Eleven har möjligheter att få betyg i både modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 genom att:

 • göra prövning i modersmål som modernt språk steg 3
 • läsa modersmål som modernt språk steg 3 och steg 4 om eleven klarar prövningen i modersmål som modernt språk steg 3/ 60 min/vecka.

Blanketter

Blanketter för ansökan, anmälan och anhållan om prövning (Självbetjäningssidor)

Bildningsförvaltningen