Modersmål som modernt språk för vuxenstuderande

Kurserna riktar sig till flerspråkiga som har goda kunskaper i sitt modersmål, som de har inhämtat på annat sätt än genom utbildning i den svenska skolan.

För invånare i Trelleborgs kommun erbjuds kurserna som en prövning.

Ansökan till prövning (Självbetjäningssidor)