Grovavfall

Måndagar jämna veckor kan Trelleborgs kommun hämta ditt grovavfall, om du beställt hämtning i förväg.

Grovavfall är avfall som är så tungt eller så stort att det inte är lämpligt att samla in i behållare. Det kan till exempel handla om vitvaror, tv-apparater, el- och elektronikavfall, cyklar, möbler, trädgårdsmöbler och wc-porslin.

Du kan beställa hämtning av grovavfall från hushållet genom Trelleborgs kommun, mot avgift. Grovavfall från hushållet kan du också själv lämna kostnadsfritt på någon av kommunens återvinningscentraler i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn.

När hämtas grovavfallet?

Trelleborgs kommun hämtar grovavfall på måndagar jämna veckor, mot avgift. Du beställer hämtning av grovavfall genom kommunens kontaktcenter senast fredag klockan 12.00. Om vi inte hinner hämta ditt grovavfall under måndagen hämtar vi det nästa dag. Glöm inte att meddela återbud om du ändrar dig, så riskerar du inte att debiteras framkörningsavgift.

Vad kostar det?

Alla avgifter och taxor för avfall och återvinning hittar du under Taxor och avgifter.

Så här går det till

 • Sortera ditt grovavfall i brännbart, icke brännbart, samt el- och elektronikavfall. Förpacka grovavfallet noga. Märk gärna avfallet “grovavfall” för att undvika missförstånd.
 • Tänk på att grovavfallet ska kunna hanteras av en person. Det får därför inte vara för skrymmande eller väga mer än 25 kilo per kolli (gäller inte vitvaror för hushållsbruk).
 • Har du grovavfall som är skrymmande eller väger mer än 25 kilo/kolli, exempelvis bygg- och rivningsavfall, kan du beställa hämtning av lokala entreprenörer.
 • Ställ grovavfallet så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Om fastigheten inte gränsar till farbar väg ska avfallet placeras vid anvisad farbar väg, oftast samma plats där kärlet för hushållsavfall står.

Följande hämtas inte

 • Asbest eller eternit i större mängder. Detta ska du lämna till Sysav i Malmö eller Ystad.
 • Bilar eller bildelar. Kontakta en skrotfirma.
 • Bildäck. Kontakta en däckfirma.
 • Gasoltuber, dykartuber. Kontakta återförsäljaren eller inköpsstället.
 • Fyrverkerier, ammunition, sprängämnen. Kontakta Polisen telefon 114 14.
 • Oljetankar. Kontakta en skrotfirma.
 • Trädgårdsavfall i säckar. Beställ ett abonnemang från Trelleborgs kommun.

Öppettider återvinningscentraler

Avgifter och taxor