Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002. Bolagets verksamhet är att handha produktion av och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen