Trelleborgs Elnät AB

Bolaget är ett elnätsbolag som registrerades 2018 och startade sin verksamhet i juni 2020. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nätverksamhet med distribution av elenergi samt utföra därmed förenlig verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen