Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Översiktsplan 2028 antogs i augusti 2018 och omfattar orterna samt landsbygden med dess byar i Trelleborgs kommun.