Översiktsplan för orter och landsbygd 2028

Översiktsplan 2028 antogs i augusti 2018 och omfattar orterna samt landsbygden med dess byar i Trelleborgs kommun.

Översiktsplan 2028 för orter och landsbygd i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Lina Hellström

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsunderlag som pekar ut kommunens målsättningar och skapar förutsättningar för hur orterna och landsbygden kan bli en mer attraktiv plats att leva och verka på i framtiden.

Kommunens befolkningsmål om att bli 50 000 invånare till 2028 innebär att det behövs 675 nya bostäder i orterna och på landsbygden.

Kommunen har under 2023 påbörjat arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan för orter och landsbygd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen