Barn och fritid

Lärlingsutbildningen Barn- och fritid, grund ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent.  Du kan arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar inom till exempel barnomsorg, skola och fritidsverksamhet eller med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Lärlingsutbildning med möjlighet till påbyggnad.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Aktuellt

Ansökan är öppen för kursstart i augusti 2024.

Barn- och fritid, lärlingsutbildning

Grundutbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att en stor del av lärandet är förlagt till en arbetsplats. När du går en lärlingsutbildning innebär det 2 dagar på plats i skolan och 3 dagar ute på arbetsplats. Platsförlagda lektioner är i Yrkesvux lokaler i Trelleborg (Yrkesutbildningen på Bastionen i Trelleborg). Lärlingsplatserna kan finnas i Trelleborg, Vellinge, Svedala eller i Malmö.

Förkunskapskrav

För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen krävs det att du har vissa förkunskaper.

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper med godkänt betyg i Svenska, delkurs 2.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i delkurs 2, Svenska som andraspråk, grund.

För att arbeta med barn och ungdomar krävs ett rent belastningsregister.

Ansök till vuxenutbildningen i Trelleborg (e-tjänst).

Kontakta Vägledningscentrum om du har frågor.

Hur ansöker jag?

Har du BankID ansöker du via vår ansökningswebb.

Ansök till vuxenutbildningen.

Om du har skyddad identitet/adress och saknar BankID kan du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan ska istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan.

Barn och fritid, kursinnehåll

 • Grundutbildningen är 40 veckor lång och är en lärlingsutbildning. Lärandet är förlagt till en arbetsplats tre dagar i veckan och  skolförlagd undervisning två dagar i veckan.

  Den tid du är på din lärlingsplacering står du själv för transport till och från arbetsplatsen som kan vara förlagd utanför Trelleborg.

  Efter avslutat kurspaket kan du om du vill läsa ett påbyggnadpaket på distans (ej lärlingsutbildning) där du fördjupar dig mot yrkesrollen barnskötare eller elevassistent. Påbyggnadsutbildningen är 20 veckor lång och omfattar 500 poäng.

 • Lärlingsutbildning, grund

  Termin 1

  Orienteringskurs 50 p, kurskod KGYORI11B

  Lärande och utveckling 100 p, kurskod PEDLÄR0

  Pedagogiskt ledarskap 100 p, kurskod PEDPEG0

  Hälsopedagogik 100 p, kurskod HÄLHÄL0

  Kommunikation 100 p, kurskod PEDKOU0

  Grundläggande vård och omsorg 100 p, kurskod GRUGRD0

  Specialpedagogik 1 100 p, kurskod SPCSPE01

  Skapande verksamhet 50 p, kurskod PEGSKP0

  Termin 2

  Ungdomskulturer 100 p, kurskod SOIUNG0

  Skapande verksamhet 50 p, kurskod PEGSKP0

  Pedagogiska teorier och praktiker 100 p, kurskod PEDPED0

  Människors miljöer 100 p, kurskod PEDMÄI0

  Barns lärande och växande 100 p, kurskod PEDBAS0

  Specialpedagogik 2 100 p, kurskod SPCSPE02

  Komvuxarbete 100 p, kurskod KVARBF

  Svenska som andraspråk, grund 100 p, kurskod SVAGRND
  Om du ska läsa Svenska som andraspråk gör du detta antingen termin 1 eller 2, beroende på vilken delkursnivå du är på.

 • Litteraturlista till utbildningen hittar du på elevportalen.  Tänk på att skaffa böckerna i god tid. Du behöver kurslitteraturen när du studerar!

 • För att kunna delta i digital undervisning och för att arbeta med skoluppgifter hemma behöver du tillgång till en dator och nätverksuppkoppling.

 • Planerar du för att söka studiemedel från CSN under studietiden? Kolla upp i god tid vad som gäller och hur just dina förutsättningar ser ut.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 31 58 (Rektor)
Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Yrkesvux/Yrkeshögskolan i Trelleborg
Bruksgatan 13, Bastionen, Hus T
231 64 Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen