Yrkesvux - gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Yrkesvux riktar sig till dig som vill gå en utbildning som leder till arbete. 

Alla utbildningar innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger dig både praktisk kunskap och kontakter i branschen.

Industriteknik är en av flera yrkesutbildningar som du kan gå på Yrkesvux i Trelleborg.

Fotograf: Tim Wahlfried

Om du har skyddad identitet/adress och saknar BankID kan du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan ska istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan

Utbildningar inom naturbruk, livsmedel och restaurang som ger dig kompetens och kunskap inom olika branscher inom naturbruk och livsmedelshantering.

Utbildningarna inom vård och omsorg ger dig en bred grundkompetens  och kan leda till arbete inom till exempel äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och LS…

Vi är certifierade inom Teknikcollege och erbjuder utbildningar inom industriteknik. Ett nära samarbete med regionala företag gör att utbildningarna s…

Lärlingsutbildningen Barn- och fritid, grund ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent.  Du kan arbeta pedagogiskt med barn och…

Studieinformation

De kurser som vi inte erbjuder hos vuxenutbildningen i Trelleborg kan du ha möjlighet att studera på distans via NTI. Vuxenutbildningen i Trelleborg …

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)
Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Yrkesvux/Yrkeshögskolan i Trelleborg
Bruksgatan 13, Bastionen, Hus T
231 64 Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen