Industri och teknik

Vi är certifierade inom Teknikcollege och erbjuder utbildningar inom industriteknik. Ett nära samarbete med regionala företag gör att utbildningarna ständigt uppdateras efter branschens krav och efterfrågan.
Våra industriutbildningar ger dig möjlighet att ta truck- och traverskort.

Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

CNC/Svets-utbildning med arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Start januari 2024
Detta är en utbildning där största delen av lektionstiden är förlagd på skolan och du kommer ut på arbetplatsförlagt lärande (APL) på företag under din studietid.

Hos oss får du en 40 veckors bred industriteknisk utbildning (två terminer) som ger dig kompetens inom svets och CNC. Du börjar utbildningen brett för att efter sex veckor välja inriktning mot svets eller CNC.

Inom svets är huvudmomenten i utbildningen de tre svetsmetoderna MIG/MAG och TIG samt metallbågsvetsning. Inom CNC lär du dig olika metoder som svarvning, fräsning samt automatiserat styrda maskiner.

I utbildningen varvas praktik med teori och dina tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel svetsare, svetsande montör eller CNC- operatör.

Förkunskaper

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 2.

Ingående kurser, CNC-/svets, reguljär heltidsutbildning med APL

 • Utbildningen är 40 veckor, två terminer.

  Utbildningen är en utbildning i skola med arbetsplatsförlagt lärande ute på arbetsplats. Resor till och från APL-platsen och eventuella kostnader för studiebesök bekostas av den studerande.

  I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande som sker dagtid/kvällstid, heltid – minst 6 veckor under utbildningen.

  APL-platsen kan finnas i Trelleborg, Vellinge eller Svedala.

 • Dessa kurser läses gemensamt, oavsett vilken inriktning du senare vill välja.

  Orienteringskurs 50 p, kurskod KGYORI11B

  Avhjälpande underhåll 100 p, kurskod DRIAVH01

  Tillverkningsunderlag 50 p, kurskod TILTIL01

  Produktionsutrustning 1 100 p, kurskod PRUPRD01S

  Interna transporter 50 p, kurskod PRUINE00S

 • Termin 1

  Datorstyrd produktion 1 100 p, kurskod DARDAT01S

  Verktygs- och materialkunskap 1 100 p, kurskod VEKVEK0

  Industriell mätteknik 50 p, kurskod PRUIND0

  Cad 1 50 p, kurskod CADCAD01


  Termin 2

  Datorstyrd produktion 2 100 p, kurskod DARDAT02

  Datorstyrd produktion 3 100 p, kurskod DARDAT03

  Tillverkningsunderlag 50 p, kurskod TILTIL01

  Produktionsutrustning 2 100 p, kurskod PRUPRD02

  Cad/Cam 100 p, kurskod DARCAD0

  Komvuxarbete, valbar 100 p, kurskod KVARIN

 • Termin 1

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S2

  Svets grund 100 p, kurskod SAASVT01


  Termin 2

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S3

  Kälsvets 2, (2 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL02S

  Kälsvets 2, (2 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL02S2

  Stumsvets, (1 metod) 100 p, kurskod SAASTU01

  Tillverkningsunderlag 50 p, kurskod TILTIL01

  Komvuxarbete, valbar 100 p, kurskod KVARIN

 • Utbildningens upplägg innebär att du börjar med 6 veckors gemensamma studier för de båda inriktningarna. Därefter väljer du inriktning mot antingen svets eller CNC.

  I våra utbildningar ingår vägledningssamtal, individuell studieplan, samtal och planering med läraren, intervjuer och bedömning/självskattning utifrån kursplanens mål och betygskriterier.

IAS lärlingsutbildning med svets- eller CNC-inriktning, industriakademin SYD

Start 28 augusti 2023
IAS är en lärlingsutbildning i nära samarbete med industriföretag i regionen. Utbildningen är en lärlingsutbildning där största delen av lärandet sker på en arbetsplats. Det finns två inriktningar att välja mellan:

Svets – Du lär dig att använda olika svetsmetoder för till exempel sammanfogning av grundmaterial samt att reflektera över arbetsprocessen. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis svetsare eller svetsande montör.

CNC – Du fördjupar dig i skärande bearbetning och lär dig att använda olika metoder så som svarv, fräs samt automatiserade styrda maskiner samt att reflektera över arbetsprocessen. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis CNC- operatör.

Förkunskaper

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4.
 • Körkort är en fördel eftersom en del lärlingsplatser är svåra att nå med kollektivtrafik

Ladda hem Programblad IAS lärlingsutbildning, CNC/Svets (PDF)

Ingående kurser IAS lärlingsutbildning

 • Utbildningen är 40 veckor, två terminer.

  Lärlingsutbildningen är ett samarbete mellan Teknikcollege i Trelleborg och Industriakademin SYD.

  När du går en lärlingsutbildning innebär det 30% skolförlagt arbete och 70% lärlingstid. Skoltiden är förlagd på Teknikcollege i Trelleborg (Yrkesutbildningen på Bastionen i Trelleborg). Resterande tid tillbringar du ute på företag. Du kan inrikta dig mot skärande bearbetning; CNC eller mot svetsning.

 • Produktionsutrustning 1, 100 p, kurskod PRUPPRD01

  Tillverkningsunderlag 1, 50 p, kurskod TILTIL01

  Människan i industri, 100 p, kurskod MÄIMÄN01

  Interna transporter, 50 p, kurskod PRUINE00S

  Teknik 1, 150 p, kurskod TEKTE01

  Materialkunskap 1, 100 p, kurskod MAEMAT01

  Cad 1, 50 p, kurskod CADCAD01

  Orienteringskurs, 50 p, kurskod KGYORI11B

 • Kälsvets 1, 3 metoder, 100 p, kurskod SAAKÄL01S

  Kälsvets 1, 3 metoder, 100 p, kurskod SAAKÄL01S2

  Kälsvets 1, 3 metoder, 100 p, kurskod SAAKÄL01S3

  Kälsvets 2, 2 metoder, 300 p, kurskod SAAKÄL02S

  Kälsvets 2, 2 metoder, 300 p, kurskod SAAKÄL02S2

  Svetsgrund, 100 p, kurskod SAASVTO

  Tillverkningsunderlag 1, 50 p, kurskod TILTIL01

  Komvuxarbete, valbar, 100 p, kurskod KVARIN

 • Datorstyrd kommunikation 1, 100 p, kurskod DARDAT01S

  Datorstyrd kommunikation 2, 100 p, kurskod DARDAT02

  Datorstyrd kommunikation 3, 100 p, kurskod DARDAT03

  CAD/CAM, 100 p, kurskod DARCAD0

  Tillverkningsunderlag 1, 50 p, kurskod TILTIL01

  Produktionsutveckling, 100 p, kurskod PRNPRO031

  Industriell mätteknik, 50 p, kurskod PRUIND0

  Komvuxarbete, valbar, 100 p, kurskod KVARIN

Hur ansöker jag?

Har du BankID ansöker du via vår ansökningswebb. Läs mer om hur du bäst går till väga här.

Om du har skyddad identitet/adress och saknar BankID kan du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan ska istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan.

Bra att tänka på när du ska studera

 • Du får en litteraturlista i ditt välkomstbrev till utbildningen. Tänk på att skaffa böckerna i god tid. Du behöver kurslitteraturen när du studerar!

 • För att kunna delta i digital undervisning och för att arbeta med skoluppgifter hemma behöver du tillgång till en dator och nätverksuppkoppling.

 • Planerar du för att söka studiemedel från CSN under studietiden? Kolla upp i god tid vad som gäller och hur just dina förutsättningar ser ut.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)
Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Yrkesvux/Yrkeshögskolan i Trelleborg
Bruksgatan 13, Bastionen, Hus T
231 64 Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen