Industri och teknik

Vi är certifierade inom Teknikcollege och erbjuder utbildningar inom industriteknik. Ett nära samarbete med regionala företag gör att utbildningarna ständigt uppdateras efter branschens krav och efterfrågan. Våra industriutbildningar ger dig möjlighet att ta truck- och traverskort.

Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

CNC/Svets-utbildning med arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Start augusti 2024
Detta är en utbildning där största delen av lektionstiden är förlagd på skolan och du kommer ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) på företag under din studietid.

Hos oss får du en 40 veckors bred industriteknisk utbildning (två terminer) som ger dig kompetens inom svets och CNC.

Inom svets är huvudmomenten i utbildningen de tre svetsmetoderna MIG/MAG och TIG samt metallbågsvetsning. Inom CNC lär du dig olika metoder som svarvning, fräsning samt automatiserat styrda maskiner.

I utbildningen varvas praktik med teori och dina tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel svetsare, svetsande montör eller CNC- operatör.

Förkunskaper

 • Avklarad grundskola eller motsvarande kunskaper med godkänt betyg i Svenska, delkurs 2.
 • Om du inte har svenska som modersmål krävs att du har godkänt betyg i grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 2.

Ingående kurser, CNC-/svets, reguljär heltidsutbildning med APL

 • Utbildningen är 40 veckor, två terminer.

  Utbildningen är en utbildning i skola med arbetsplatsförlagt lärande ute på arbetsplats. Resor till och från APL-platsen och eventuella kostnader för studiebesök bekostas av den studerande.

  I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande som sker dagtid/kvällstid, heltid – minst 6 veckor under utbildningen.

  APL-platsen kan finnas i Trelleborg, Vellinge eller Svedala.

 • Dessa kurser läses gemensamt, oavsett vilken inriktning du senare vill välja.

  Orienteringskurs 50 p, kurskod KGYORI11B

  Avhjälpande underhåll 100 p, kurskod DRIAVH01

  Tillverkningsunderlag 100 p, kurskod TILTIL01

  Produktionsutrustning 1 100 p, kurskod PRUPRD01S

  Interna transporter 50 p, kurskod PRUINE00S

 • Termin 1

  Datorstyrd produktion 1 100 p, kurskod DARDAT01S

  Verktygs- och materialkunskap 1 100 p, kurskod VEKVEK0

  Industriell mätteknik 50 p, kurskod PRUIND0

  Cad 1 50 p, kurskod CADCAD01


  Termin 2

  Datorstyrd produktion 2 100 p, kurskod DARDAT02

  Datorstyrd produktion 3 100 p, kurskod DARDAT03

  Produktionsutrustning 2 100 p, kurskod PRUPRD02

  Cad/Cam 100 p, kurskod DARCAD0

  Komvuxarbete, valbar 100 p, kurskod KVARIN

 • Termin 1

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S2

  Svets grund 100 p, kurskod SAASVT01


  Termin 2

  Kälsvets 1, (3 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL01S3

  Kälsvets 2, (2 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL02S

  Kälsvets 2, (2 metoder) 100 p, kurskod SAAKÄL02S2

  Stumsvets, (1 metod) 100 p, kurskod SAASTU01

  Komvuxarbete, valbar 100 p, kurskod KVARIN

 • Utbildningens upplägg innebär att du börjar med 6 veckors gemensamma studier för de båda inriktningarna. Därefter väljer du inriktning mot antingen svets eller CNC.

  I våra utbildningar ingår vägledningssamtal, individuell studieplan, samtal och planering med läraren, intervjuer och bedömning/självskattning utifrån kursplanens mål och betygskriterier.

Rörsvets - fördjupningsutbildning

Har du en anställning inom industri/svets och önskar fördjupa dina kunskaper mot rörsvets är detta en möjlighet för dig. Utbildningen är förlagd över 20 veckor och CSN-berättigad med start i augusti. Du arbetar på din ordinarie arbetsplats och endast är i skolan 1 dag per månad.

Under utbildningens gång kommer du att lära dig kvalificerad svetsning i olika material och med olika metoder, såväl individuellt som i arbetslag. Du kommer också att producera och läsa ritningar samt läsa och förstå men även skriva egna WPS-er.

Förkunskapskrav

Arbetslivserfarenhet inom svets minst 2 år. Du måste ha en anställning.

Startdatum

Augusti 2024

Utbildningen leder till följande yrken:

Kvalificerad rör-svetsare
Breddad rör-svetsare
Certifierad svetsare
Automationssvetsare
Robot svetsare
VA-installation svetsare

Ingående kurser fördjupning rörsvets

 • Efter avslutade studier har du de färdigheter som krävs för anställning inom verkstadsindustrin, energisektorn och spårbunden infrastruktur där stora krav ställs på kompetens och kvalitet. Kvalificerad rör-svetsare är ett arbete med goda framtidsutsikter då efterfrågan på utbildad personal är stor.

 • MAEMAT02 Materialkunskap 2 100
  INUINU01 Industritekniska processer 1 100
  TILTIL02 Tillverkningsunderlag 2 100
  SAARÖR01S Rörsvets 1 100
  SAARÖR02S Rörsvets 2 100
 • Yrkeserfarenhet; 2 år. För att bli antagen krävs en pågående anställning.

 • Ett upplägg där du är i skola 1 gång per månad. Övrig tid hos din arbetsgivare.

Hur ansöker jag?

Har du BankID ansöker du via vår ansökningswebb.

Ansök till vuxenutbildningen.

Om du har skyddad identitet/adress och saknar BankID kan du inte söka till Vuxenutbildningen via webben utan ska istället göra en ansökan via pappersblankett. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att söka och få information om hanteringen av din ansökan.

Bra att tänka på när du ska studera

 • Du får en litteraturlista i ditt välkomstbrev till utbildningen. Tänk på att skaffa böckerna i god tid. Du behöver kurslitteraturen när du studerar!

 • För att kunna delta i digital undervisning och för att arbeta med skoluppgifter hemma behöver du tillgång till en dator och nätverksuppkoppling.

 • Planerar du för att söka studiemedel från CSN under studietiden? Kolla upp i god tid vad som gäller och hur just dina förutsättningar ser ut.

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)
Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Yrkesvux/Yrkeshögskolan i Trelleborg
Bruksgatan 13, Bastionen, Hus T
231 64 Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen
syv@trelleborg.se
0410-73 36 59, 0410-73 36 86, 0410-73 33 84

Arbetsmarknadsförvaltningen